A gyökérkezelés szövődményei

A gyökérkezelés szövődményei

A gyökérkezelés szövődményei

Nagyon sokat szenvedtem egy rosszul gyökérkezelt fogammal, de a Győrfi doktornő megoldotta. Egy másik fogorvos küldött hozzá. Elmentem hozzá, és teljesen fájdalommentesen újra gyökérkezelte a fogamat. Azóta nem fáj végre a gyökérkezelt fogam. Patonyai Boglárka

A gyökérkezelés szövődményei

Hibák a trepanatio/gyökércsatornák feltárása közben:

HIBÁK:

•Inkomplett álút: pulpaűr dentinfalában vakon végződő járat. Felismerése fontos, de a gyk. prognózisát nem befolyásolja.

•Perforatio: A pulpaűr és a parodontium között közvetlen kapcsolat. Jellemzi: hirtelen vérzés, hirtelen fájdalom, égő érzés/rossz íz a csatorna átöblítésekor a szájban, rtg. Felvételen műszer az álútban, munkahossz rövidülést jelez az apexlokátor.

MEGELŐZÉS:

Fogak anatómiájának ismerete. Preoperativ röntgenfelvétel készítése. Rtg készítés a cavitasban rögzített fúrófejjel. Száloptikás vizsgálat. Nagyító, Operációs mikroszkóp alkalmazása.

MEGOLDÁS:

•Inkomplett/ Komplett álutak esetén: töméskészítés/ borítókorona

•Preforatio  Amalgám, Üvegionomer cement, kompozíciós tömőanyagok. Zárt curettage, lebenyes ínyműtét. Borítókorona a defectustól apicalisabban lévő záródással.

•Lateralis perforatio a gyökér koronális harmadában: Rossz prognózis.

•Furcatio területén perforatio: Azonnali zárás. MTA-val/ Super-EBA/ kompozíciós tömőanyag.

•FOLYAMATOS ELLENŐRZÉS!

A gyökérkezelés szövődményei

Hibák a gyökércsatorna preparálása és tisztítása közben:

A gyökérkezelés szövődményei

•Munkahossz megrövidülése:

OK: Csatorna elzáródása, lépcsőképződés, műszertörés.

KEZELÉS: Vékony Kerr-reszelővel vagy tágítóval kell keresztülhaladni az akadályon. Tömör dentintörmelék fellazításához kelátképző anyag alkalmazása

Ha nem sikerül átjárhatóvá tenni a csatornát, gyökértömés a defektusig történik, kontroll!

•Lépcsőképződés: Csatornafalon okozott művi szabálytalanság.

OK: Csatornafal nem egyenesen hozzáférhető. Trepanatios cavitas nem megfelelő alakú. Kevés átöblítőt használunk. Műszer nem elég flexibilis.

KEZELÉS:  Ha a lépcsőt nem tudjuk teljesen megszüntetni, a szabálytalan alakú csatornát tisztítjuk ki, és tömjük be.

Betört műszerek:

OKOK: Túl nagy erő. Műszer fáradása.

DIAGNÓZIS: szemkontrollal: eltávolított műszer rövidebb. Rtg.

MEGELŐZÉS: Használat előtt műszer vizsgálata. Csatornák folyamatos síkosítása.

KEZELÉS: Eltávolítani a betört műszert. Elhaladni a műszer mellett, és a gyökértömésbe belefoglalni. A gyökértömést a betört műszertől koronálisan végezzük el.

Keresse fel a Fehérgyöngy Fogászati Magánrendelőt, mi mindenre figyelünk. Fogorvosunk Dr. Győrfi Adrienne kandidátus.

Telefonszám: 06-20/243-41-75