A fogászati szakszavak gyakran nehezen érthetőek a laikusok számára. Az alábbiakban azokat a fogászati szakkifejezéseket, valamint magyarázatukat gyűjtöttük össze, melyekkel Ön a fogászati kezelések során találkozhat. Olyan kifejezéssel találkozott, ami nem szerepel szótárunkban? Kérdezze Dr. Győrfi Adrienne fogszakorvost, egyetemi docenst!

Fogászati értelmező szótár

A-Á

Abrazív anyagok
A lepedék eltávolítására szolgáló gyári készítmények.

Adhezív technika
Az esztétikus tömőanyagok retencióját és széli záródását fokozó eljárás.

Afta (aphta)
Kis, fehéres színű, fekélyes folt a nyálkahártyán.

Akrilát
Kivehető- és ideiglenes fogpótlások készítéséhez felhasznált anyag.

Alábélelés
Mély szuvasodás esetén a tömés alá helyezett szigetelő anyag.

Allergia
Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója. Allergiában szenvedő emberek immunrendszere a normálisnál erősebb választ ad bizonyos, a környezetben megtalálható anyagokra. Ezen anyagok, egészséges emberben semmilyen reakciót nem váltanak ki, a szervezet ártalmatlannak tekinti őket. Az allergiás szervezet ezzel szemben ártalmas anyagként ismeri fel őket, és védekezően lép fel ellenük. Leggyakrabban a króm, nikkel kobalt, higany, ezüst, palládium, réz a felelős a különböző panaszokért.

Altatásos kezelés
Azoknak a betegeknek, akik semmit sem akarnak érzékelni a fogászati kezelésből, az altatásos fogászati kezelést ajánljuk. Többfajta altatás létezik. A rendelőnkben végzett altatás során az altatóorvos altatószereket adagol intravénásan. Egy alkalommal 3,5 órát tudunk altatni, ez idő alatt számos fogászati beavatkozás elvégezhető.

Alveolaris csont
A fogak gyökereit magába foglaló csontnyúlvány az alsó és a felső állcsonton.

Amalgám
Tömőanyag, mely higanynak ezüsttel és ónnal alkotott ötvözete. Napjainkban egyre ritkábban alkalmazzák.

Antibiotikum
Gyógyszer, amely megakadályozza, vagy lassítja a baktériumok szaporodását.

Apex
A foggyökér csúcsát apexnek nevezik.

Arany betét
A fogtechnikus arany ötvözetből készíti el a fogat kiegészítő “tömést”.

Autokláv
A fogászati beavatkozások során használt anyagok, eszközök sterilizálására szolgáló készülék.

Állkapocs ízület
Alsó és felsőállcsont illeszkedése az ízületben, amely lehetővé teszi az állkapocs mozgatását.

Anterior
Előre, elöl lévő, a test hossztengelyére merőleges irány.

Fogászati értelmező szótár

B

Betét (inlay, onlay)
A fogorvos által a fogba preparált üregbe, a fogtechnikus készíti el. A fog hiányzó részét kiegészítő pótlás. Anyaga lehet arany, ezüst, kompozit vagy porcelán.

Bond
Műgyanta alapú, fényre kötő f ragasztóanyag, melyet az esztétikus helyreállítások ragasztására alkalmazunk.

Fogászati értelmező szótár

C-CS

CAD/CAMA
A CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) rendszer, egy számítógéppel segített tervezés és kivitelezés. A tervezés után nagy pontosságú, cirkónium-dioxidból készült fogpótlások elkészítésére van lehetőség.

Cariologia
A szuvasodás keletkezésével és ellátásával foglalkozó szakterület.

Cerec3
A CEREC3 készülék egy olyan CAD/CAM berendezés, mely fémmentes koronákat állít elő. A páciens fogairól egy virtuális lenyomat készül, mely alapján a számítógép kifaragja a megtervezett fogpótlást.

Cirkónium–oxid
A modern pótlások és fogművek legújabb alapanyaga. Kiváló esztétikai tulajdonságú, fémmentes, a titánnál négyszer nagyobb hajlítószilárdsággal rendelkezik.

Ciszta
Folyadékkal telt tömlő, kóros elváltozás a foggyökért határoló szövetekben.

Csapos fog
Abban az esetben, ha kevés foganyag áll rendelkezésre, a fogorvos csaprendszer segítségével építi fel a fogat.

Csontpótlás
Főként implantátumok készítésekor alkalmazza a fogorvos. A kevés csonttal rendelkező területen, az eredeti csont vastagságának, formájának megnövelése csontpótló anyaggal vagy saját csonttal.

D

Dens
Fog.

Depurálás
Fogkő eltávolítás.

Destruált fogak
Erősen lekopott, lepusztult fogak.

E-É

Elhalt fog
Ha a pulpaszövet valamilyen külső hatásra elhalt, a fogak gyökérkezelése vagy eltávolítása javasolt.

Éber szedáció
Éber szedáció során a páciens N2O2 és O2 gáz keverékét lélegez be. A gázkeverék oldja a szorongást és a félelmet, a kedélyállapot kifejezetten kellemessé válik. Előnye, hogy semmilyen érzékelést nem kapcsol ki, a fogorvos kooperálni tud a beteggel. A gáz belégzése semmilyen komplikációval nem jár, mellékhatása nincs, hányingert, szédülést sem okoz.

Endodontia
A szuvasodás (lyuk)  következményes megbetegedéseinek ellátása.

Endodontus
Gyökérkezelést magas szinten végző fogorvos.

Exractio
Húzás.

F

Fogágy
A fogágy feladata, hogy rögzítse a fogakat az állcsontban. A fogágy a fogakat körülvevő csontból, ínyből és egyéb szövetekből áll.

Fogbél
Pulpaszövet.

Fogékszer
Valamelyik frontfogra ragasztott apró kő, vagy nemesfémből készült lapocska.

Fogfehérítés
A fogak elszíneződéseinek eltávolítása, a meglévő fogszínnél világosabb fogszín elérése kémiai úton.

Foghúzás, extrakció
A fog eltávolítása az alsó vagy a felső állcsontból.

Fogkő
A helytelen fogápolás miatt a fogakon erősen tapadó lepedék elmeszesedett formája.
A fogkő eltávolítása az esztétikai okok mellett azért is bír különös jelentőséggel, mert a fogkő a fogak körül lezajlódó gyulladásos folyamatokat fenntartja, és a fogak elvesztéséhez vezethet. A fogkőben, foglepedékben lévő baktériumok ínygyulladást, a fog tartószerkezetének pusztulását, fogszuvasodást okozhatnak. Megfelelő szájhigiéniával a fogkőlerakódás ritkábbá válhat.

Foglazulás
A fogágy (íny, állcsont, gyökérhártya) különböző megbetegedései a fogágy pusztulását, és ezzel a fog meglazulását és a fog elvesztését okozhatják.
Foglazulás a fogíny krónikus gyulladásának következményeként a fog körüli csont lebontódásának, sorvadásának, visszahúzódásának következtében alakulhat ki.
A gyulladás tüneteként nemcsak foglazulást tapasztalhatunk, hanem a fogak dőlését, vándorlását, kiemelkedését is.

A foglazulás okai:

  • helyi gyulladás
  • mechanikus ártalmak: foglepedék, fogkő, ételrészek ismételt beékelődése, szabálytalanul elkészített fogtömés, fogpótlások (korona, híd, kivehető fogpótlás)
  • vegyi ártalmak: savak, lúgok, klór, ammónia, valamint egyéb gőzök hatásának kitett dolgozóknál, dohányosoknál
  • egyes fogak vagy nagyobb fogcsoportok túlterhelése
  • Általános tényezők okozta foglazulás: C-vitamin, A vitamin, B vitaminok hiánya, cukorbetegség.
    Fogpótlások készítésénél lényeges a fogágy állapotának figyelembe vétele, a szükséges kezelések elvégzése.

Fognyaki érzékenység
A fogágy sorvadása esetén fordulhat elő, amikor az íny nem a fog nyakán, hanem a fog gyökerén tapad, így a fogak nyaki része lecsupaszodott. Előrehaladottabb állapotban a fogágy pusztulása miatt foglazulás következhet be. A fognyaki érzékenység fogászati kezelése: a fogászati esettől függően fluorkezelés, fogvédő anyagokkal történő ecsetelés, fogszínű tömőanyaggal való korrekció.

Fogselyem
A fogközök tisztítására alkalmas eszköz.

Fogszínkulcs
A fogorvos ezzel a segédeszközzel határozza meg a páciens saját fogainak a színét.

Fogszuvasodás, caries
Baktériumok által okozott fogszövet pusztulás.

Fogzománc
A fog szájban látható, fogkoronai részét borítja, a fogzománc feladata a fogak védelme. A fogzománc a szervezetünk legkeményebb szövete. Ennek ellenére figyelnünk kell arra, hogy ép maradjon. Megfelelő szájhigiéné mellett is fontos lehet a fogzománc fluortartalmának növelése, mellyel a zománc ellenálló képességét javíthatjuk. Ezt fluor iontoforézis kezeléssel is elérhetjük. A fogzománc szuvasodásakor ez az igen kemény szövet roncsolódik, ezáltal utat nyit a baktériumoknak a fog belseje felé, így a megbetegedett fogszövetek szétesnek, a fogban üreg képződik.

Foramen apicale
A fogbél ér és ideg ellátását a foggyökér csúcsán (apex) található nyíláson keresztül kapja, amit foramen apicalénak neveznek.

G-GY

Gingiva
Fogíny.

Gipszminta
A fogorvos által vett lenyomat alapján, a fogtechnikus gipszből készíti el a páciens fogainak a mását. Főleg fogpótlásoknál alkalmazzák.

Góc
Elhalt vagy rosszul gyökérkezelt fogak, valamint fertőzött fogágy által okozott betegség, amely a test más részén okozhat panaszokat.

Gyökércsatorna
Ez tartalmazza a pulpaszövet foggyökéri részét.

Gyökérkezelés
A fogban, mély szuvasodás, sérülés következtében gyulladás alakulhat ki. A gyulladás következtében a fog el is halhat. A bomlástermékek felszaporodnak, fájdalmat okoznak. A gyökérkezelés során a pulpaszövetet eltávolítjuk, a gyökércsatornát előkészítjük a gyökértöméshez.

Gyökértömés
A pulpaszövet helyének hermetikus kitöltése gyökértömő anyaggal.

Gyulladás
Inflammáció.

H

Harapás
Viaszból vagy szilikonból megformázott sablonra harap a páciens. Ennek során rögzítjük a páciens harapási viszonyait.

Héj
Műanyag vagy kerámia lappal történő fogpótlás.

Hidrogén-peroxid
A fogfehérítés során használt anyagok aktív hatóanyaga.

Híd
Egy vagy több fog hiányának a pótlására készül. A fogorvos által vett lenyomat alapján a fogtechnikus készíti el.

Hídtest
A híd alkotórésze, amely a hiányzó fogat vagy fogakat pótolja.

I-Í

Ideiglenes fogpótlás
Amit a páciens a végleges pótlás elkészüléséig használ.

Impaktált fog
Áttörésben visszamaradt fog, a fog áttörésének valamilyen módon történő akadályozottsága esetén fordul elő.

Implantátum sebészi felépítmény
Egy vagy több hiányzó fog pótlására használható művi foggyökér, amely rögzített vagy kivehető fogpótlás tartását szolgálja, mely műtéti úton kerül az állcsontba.

Implantátum csavar
A csontba becsavart titán vagy cirkónium-oxid csavar, amely lehetővé teszi a hiányzó fog pótlására elkészített fogpótlás rögzítését.

Inkomplett gyökértömés
Nem a szakmai kritériumoknak megfelelően elkészített gyökértömés.

Interdentális fogkefe
A fogközök vagy implantátumok nyaki részének és hídtagok tisztítására alkalmas eszköz.

Interdentális papilla
Két szomszédos fogkorona közt levő háromszög alakú fogínyrész.

Inferior
Lefelé, a lábak irányába mutatót jelent.

J

Járulékos csatorna
A fogbél és a periodontium nem csak a foramen apicalen keresztül kommunikálhat, hanem egyéb összeköttetések is lehetnek, amelyeket járulékos csatornának vagy oldalcsatornának is nevezünk.

K

Karbamid-peroxid
A fogfehérítés során használt fehérítőanyag, aktív hatóanyaga a hidrogén peroxid.

Kofferdam
Nyálrekesz a fogak izolálására.

Kompozit
Esztétikus tömések anyaga, amely nagyon ellenálló és tartós megoldást jelent. A kompozit tömés fény hatására szilárdul meg. Bármilyen szuvasodás ellátására, fogak felépítésére is alkalmazható.

Kontaktpont
Hiánytalan fogazatnál a két szomszédos fog érintkezési pontja.

Korona
A fogászati korona a teljes fogfelszínt befedő fogpótlás. Korona készülhet egy fogra, ha a fog elszíneződött vagy nagyon kevés foganyag van, illetve egy vagy több foghiány mellett álló fogakra, melyek közé pótlás, úgynevezett híd kerül.

Körhíd
Az egész fogívre kiterjedő híd.

L-LY

Lenyomat
A fogak és a száj egyéb képleteinek lemintázása gumiszerű anyaggal.

M

Műgyökér
Más néven, implantátum csavar.

O-Ó

Oldalcsatornák
A fog gyökerében a gyökércsatornán kívül oldalcsatornák is nehezíthetik a gyökérkezelés korrekt kivitelezését. A fogbélből az oldalcsatornákon kijutó baktériumok megbetegíthetik a gyökérhártyát.

OP felvétel
Panorámaröntgen felvétel, ahol a páciens összes foga látható.

Oralkamera
Kisméretű kamera, amellyel a fogorvos a száj képleteit vizsgálja. A páciens számára jól látható módon jelennek meg a szájképletek.

Ö-Ő

Öntisztulás
Az a jelenség, amelynek során a beszéd, rágás következtében, valamint az ételek súroló hatására a fogfelszíni lepedék eltűnik.

P

Periodontium
Periodontiumnak, fogágynak nevezzük azokat a kemény és lágyszöveteket, melyek a fogak megtámasztásában és tartásában játszanak szerepet.

Plakk
A fogakon megtapadó lepedék.

Porcelán
A koronák és héjak egyik legesztétikusabb anyaga, teljesen utánozza a saját fogak színét.

Primer dentin
Az a dentin, amely a fog fejlődése alatt képződik.

Prevenció
Aa betegségek megelőzését biztosító.

Protézis (kivehető fogpótlás)
A protézis fogtechnikus által elkészített, kivehető fogpótlás. Abban az esetben, ha már nincs saját fog, akkor teljes, ha van, akkor részleges kivehető fogpótlásról beszélünk. A műfogsorok alapanyaga akrilát, melyet gyakran fém részekkel is kombinálnak.

Pulpasapkázás
Abban az esetben, ha a szuvasodás túl mély, a fogorvos alábélelő anyagot helyez a fogba.

Posterior
Hátra, hátul lévő. A test hossztengelyére merőleges irány.

R

Rágófelszín
Az alsó és felső fogsor összezárásakor a fogak találkozása által alkotott felszín.

Rezekció
Szájsebészeti műtét, melynek során a foggyökér csúcsának és az azt határoló gyulladásos szöveteknek az eltávolítása történik. Ez a szájsebészeti beavatkozás a fog megtartása érdekében történik.

Retineált fog
Áttörésben visszamaradt fog, a fog eredeti fejlődési állapotában történő visszamaradásakor fordul elő.

S-SZ

Sinus – lift
Az arcüreg nyálkahártya alapjának felemelése implantátum behelyezéséhez. Legtöbbször csontpótlással kombinált sebészeti beavatkozás.

Sinus maxillaris
Arcüreg.

Szájöblítő
A szájüreg gyulladásos folyamatainak gyógyítására vagy ezek megelőzésére alkalmas oldat.

Superior
Felfelé, a fejcsúcs irányába mutató. A fogakra kevésbé, inkább a fogak mellett lévő képletek helyzetének meghatározására használjuk.

T-TY

Tasak
A fogakat tartó szövetek pusztulása során a fog és az íny között kialakuló képződmény. A tasakban elszaporodnak a baktériumok, és ez a betegnek fájdalmat okoz.

Tályog
Gennyes elváltozás a fog mellett.

U-Ú

Ultrahangos fogkőtisztítás
Ultrahang elvén működő készülékkel történő fogkő eltávolítás.

V

Vitalitásvizsgálat
A fogidegek működésének a vizsgálata annak eldöntésére, hogy milyen kezelés szükséges.

Vésés
A fogak illetve gyökerek műtéti eltávolítása az állcsontból.